Báo cáo tài chính năm 2021

Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân xin công bố toàn văn BCTC năm 2021 và Giải trình thay đổi LNST tại BCTC năm 2021:

1. Báo cáo tài chính năm 2021:

2. Giải trình thay đổi LNST tại BCTC năm 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0203 3512 868

Liên Hệ Cảng Cái Lân

Gọi ngay