Lưu trữ Danh mục: Dự án

Dự án khai thác khu đất 23.668,2m2 khu vực hậu phương bến 2, 3 và 4 Cái Lân

Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân thực hiện dự án  đầu tư trên khu đất 23.668,2m2 Thông tin về dự án: 1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng khu kho, bãi hậu phương bến 2,3,4 cảng Cái Lân 2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân […]

Dự án đầu tư, xây dựng bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân

Ngày 24/7/2008 CPI nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất 15,7 ha quy hoạch xây dựng bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân theo Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 22/5/2008 của UBND tỉnh Quảng Ninh. CPI đã triển khai công tác GPMB để có thể bàn giao mặt bằng sạch cho […]

Lô hàng thiết bị đầu tiên của dự án phát triển bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân chính thức được nhập khẩu

Lô hàng Thiết bị đầu tiên của Dự án phát triển bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân Ngày 5/11/2011 lô hàng thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh thuộc dự án phát triển kinh doanh bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân được nhập trong chuyến hàng đầu tiên gồm 02 […]

0203 3512 868

Liên Hệ Cảng Cái Lân

Gọi ngay