1. Công ty TNHH cảng công-ten-nơ quốc tế Cái Lân (CICT)

Trong năm 2008 CPI đã tiến hành ký kết Hợp đồng, Điều lệ liên doanh với đối tác SSA Holdings International – Vietnam, Inc và hoàn tất các thủ tục thành lập Công ty TNHH cảng công-ten-nơ quốc tế Cái Lân (CICT), bầu Hội đồng thành viên CICT. Đến nay, CICT đã chính thức hoạt động theo giấy phép đầu tư số 221.022.000.116 ngày 03/6/2008 với tổ chức bộ máy trong giai đoạn đầu tư xây dựng gọn nhẹ gồm những cán bộ và chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư cảng có trụ sở chính đặt tại địa chỉ: Số 1 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

CICT thành lập với 02 thành viên đó là:

  1. Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân thuộc Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam với vốn góp 51% vốn điều lệ;
  2. Công ty SSA Holdings International – Vietnam thuộc Tổng công ty Carrix (Hoa Kỳ) với vốn góp 49% vốn điều lệ.

Các dự án triển khai:

  1. Đầu tư xây dựng & khai thác các bến 2, 3, 4 cảng Cái Lân với tổng mức đầu tư của dự án là 155,3 triệu USD với công suất bến 510.000 TEUs.

* Tình hình triển khai và kế hoạch thực hiện của dự án

– Dự án đang triển khai bước thiết kế kỹ thuật – thi công.

            – Kế hoạch triển khai thi công vào quí 2 năm 2010.

            – Dự cuối năm 2011 sẽ đưa vào khai thác 2 bến.

            – Dự kiến Đầu quý II năm 2012 hoàn thiện công tác đầu tư và đưa vào khai thác toàn bộ 03 bến.

  1. Đầu tư xây dựng & khai thác bến 8, 9 cảng Cái Lân với tổng mức đầu tư của dự án là 200 triệu USD với công suất bến 500.000 TEUs.

– Thời gian dự kiến thực hiện: Năm 2014