Lưu trữ Danh mục: Lĩnh Vực Hoạt Động Chính

Dịch vụ làm hàng viên gỗ nén tại Cái Lân

Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI) là một trong những doanh nghiệp tiên phong tại cảng Cái Lân cung cấp chuỗi dịch vụ làm hàng viên gỗ nén hoàn chỉnh gồm vận chuyển, giao nhận, lưu kho bãi và xếp dỡ . Đánh giá được tiềm năng của mặt hàng viên […]

0203 3512 868

Liên Hệ Cảng Cái Lân

Gọi ngay