Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI) được thành lập bởi 3 cổ đông sáng lập gồm Tổng công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines), Công ty TNHH 1TV cảng Quảng Ninh (Quangninhport), Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (Geleximco) với nhiệm vụ đầu tư, xây dựng và khai thác các bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân nằm trong quy hoạch tổng thể 7 bến Cảng Cái Lân đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt.

Theo định hướng của Tổng công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines), ngay từ những ngày đầu thành lập với mục tiêu thu hút vốn, công nghệ quản lý, khai thác để đầu tư khai thác hiệu quả các bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân, CPI đã thực hiện ký kết hợp đồng liên doanh với Công ty SSA Holdings International – Vietnam, Inc (SSAHVN) để đầu tư xây dựng và quản lý, khai thác 03 cầu bến 2, 3 và 4.

Liên doanh này đã đánh dấu một bước phát triển của công ty đồng thời thể hiện rõ hướng đi đúng của chúng tôi. Đó là từ việc đầu tư cơ sở hạ tầng cảng biển, khai thác cảng tạo tiền đề cho sự phát triển các dịch vụ trước cũng như sau cảng, các dịch vụ logistics và việc xuất nhập khẩu hàng hóa.

Để quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn và tài nguyên đã được nhà nước giao, chúng tôi đã chủ động xây dựng cho mình một mô hình phát triển nhằm chuyên môn hóa các mục tiêu. Đối với việc xây dựng và khai thác cảng, chúng tôi chọn phương án liên doanh để học tập, trao đổi, chuyển giao các kinh nghiệm quản lý, vốn, nguồn hàng, công nghệ phục vụ cho sự phát triển. Đối với các dịch vụ sau cảng, chúng tôi đã đầu tư cơ sở hạ tầng kho, bãi, tầu lai, tầu xử lý nước thải để phục vụ khai thác cảng. Việc xuất nhập khẩu hàng hóa, đại lý hải quan, các dịch vụ vận chuyển thủy, bộ được giao bộ phận kinh doanh thuộc CPI chuyên trách thực hiện.

Ngày nay, cùng với xu hội nhập của nền kinh tế thế giới và chiến lược phát triển kinh tế trong thế kỷ 21 là kinh tế biển và đó cùng là lợi thế của các quốc gia biển như Việt Nam. Đây là thuận lợi đối với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, khai thác và xuất nhập khẩu hàng hóa qua cảng, tuy nhiên đó cũng là những thách thức mới đối với một công ty như CPI chúng tôi. Là một đơn vị được thành lập bởi 03 tổ chức hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực đầu tư, kinh doanh xuất nhập khẩu và khai thác cảng biển với đội ngũ cán bộ có trình độ cao, kinh nghiệm, năng động, sáng tạo và luôn chủ động đối đầu với mọi thách thức. Chúng tôi không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực quản lý cũng như phong cách phục vụ; trong đầu tư chúng tôi luôn phát huy, tìm tòi sáng tạo áp dụng các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, đưa ra các phương án đầu tư phù hợp nhất với từng đặc điểm, tính chất của từng dự án để phát huy thế mạnh của mình, tận dụng cơ hội vượt qua thách thức.

Tập thể CPI phấn đấu trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong công tác đầu tư kinh doanh và quản lý, khai thác dịch vụ cảng biển. Tích cực tìm kiếm cơ hội và hợp tác để cùng phát triển