• Bản đồ cảng biển Việt Nam
  • Cảng biển phía Bắc Việt Nam
  • Thông số luồng cảng Cái Lân
  • Đội xe của công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân
  • Quy hoạch cảng Cái Lân quy mô 9 bến
  • Bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân
  • Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư xây dựng bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân
  • Lễ trao giấy chứng nhận đầu tư
image
image
Bài viết mới

Báo cáo tình hình quản trị năm 2014
07-04-2015 00:56

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014 chi tiết như sau:Đăng ký quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
07-04-2015 00:52

Công ty xin trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 cụ thể như sau:Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014
06-04-2015 03:38

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân công bố báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014 cụ thể như sau:Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2014
06-04-2015 03:32

CPI công bố số liệu tình hình tài chính năm 2014 theo bản Báo cáo tài chính đã kiểm toán đính kèm với các nội dung cụ thể như sau:Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013
06-04-2015 03:28

CPI công bố số liệu tình hình tài chính năm 2013 theo bản Báo cáo tài chính đã kiểm toán đính kèm với các nội dung cụ thể như sau:Lĩnh vực hoạt động chính

image