• Bản đồ cảng biển Việt Nam
  • Cảng biển phía Bắc Việt Nam
  • Thông số luồng cảng Cái Lân
  • Đội xe của công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân
  • Quy hoạch cảng Cái Lân quy mô 9 bến
  • Bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân
  • Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư xây dựng bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân
  • Lễ trao giấy chứng nhận đầu tư
image
image
Bài viết mới

Bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên độ năm 2014
14-11-2014 03:52

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng thông báo tới  qúi cổ đông cùng toàn thể các quý khách hàng có nhu cầu quan tâm Bảng cân đối kế toàn hợp nhất giữa niên độ tại ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Công ty chi tiết cụ thể như sau:Báo cáo tài chính giữa niên độ quý III năm 2014
30-10-2014 09:41

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng thông báo tới toàn thể quý cổ đông và các khách hàng Bản báo cáo Tài chính giữa niên độ quý III năm 2014 với nội dung cụ thể như sau:Công bố đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014
27-10-2014 03:35

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố Nghị quyết về lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2014 với nội dung chi tiết như sau:Lễ kết nạp đảng viên mới của Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân
27-10-2014 03:24

Sáng ngày 16/8/2014, Chi bộ Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân thuộc Thành ủy Hạ Long đã tiến hành tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho 06 quần chúng ưu tú đang công tác tại Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân (CPI) và Công ty TNHH Cảng công ten nơ quốc tế Cái Lân (CICT). Lễ kết nạp đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và theo đúng các trình tự, thủ tục được quy định của Đảng.
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2014
27-10-2014 03:24

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố bản Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014 với nội dung cụ thể như sau:Lĩnh vực hoạt động chính

image