• Bản đồ cảng biển Việt Nam
  • Cảng biển phía Bắc Việt Nam
  • Thông số luồng cảng Cái Lân
  • Đội xe của công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân
  • Quy hoạch cảng Cái Lân quy mô 9 bến
  • Bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân
  • Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư xây dựng bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân
  • Lễ trao giấy chứng nhận đầu tư
image
image
Bài viết mới

Báo cáo tài chính hợp nhất quí I năm 2015
11-05-2015 03:31

Coongty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố tới toàn thể quí cổ đông Công ty và các bạn hàng gần xa bản Báo cáo tài chính hợp nhất quí I năm 2015 cụ thể như sauBáo cáo thường niên năm 2014
11-05-2015 03:30

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố tới toàn thể quí cổ đông và quý khách hàng của Công ty bản Báo cáo thường niên năm 2014 cụ thể như sau:Báo cáo tài chính quí I năm 2015
27-04-2015 09:53

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố tới toàn thể Quí cổ đông công ty và các quí khách hàng bản Báo cáo tài chính quí I năm 2015 cụ thể như sau:Báo cáo tình hình quản trị năm 2014
07-04-2015 00:56

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014 chi tiết như sau:Đăng ký quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
07-04-2015 00:52

Công ty xin trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 cụ thể như sau:Lĩnh vực hoạt động chính

image