Tuyển dụng vị trí Kế toán trưởng

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ KẾ TOÁN TRƯỞNG

 

  1. Mô tả công việc

– Tổ chức điều hành bộ máy kế toán trong công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân theo quy định của Luật kế toán.

– Tham mưu cho Tổng giám đốc về việc xây dựng các quy trình, quy chế phục vụ hoạt động kế toán của Công ty; Tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với hoạt động của Công ty; Chính sách thuế và các vấn đề liên quan đến công tác tài chính kế toán của Công ty.

– Tổ chức thực hiện quy trình, nghiệp vụ kế toán đáp ứng quy định của pháp luật và công ty.

– Lập báo cáo tài chính tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.

– Thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt với các cơ quan liên quan: cơ quan thuế, ngân hàng, khách hàng…

– Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong công ty.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên quản lý trong phạm vi quy định của công ty, pháp luật.

  1. Yêu cầu

– Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.

– Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.

– Có thâm niên làm công tác kế toán, tài chính tối thiểu 05 năm trong đó làm việc tại vị trí cần tuyển ít nhất là 02 năm hoặc Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán trở lên tối thiểu 03 năm.

– Nắm vững chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định về Luật kế toán, Luật kiểm toán, Luật thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện có liên quan.

– Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán (ưu tiên sử dụng phần mềm kế toán Bravo) và tin học văn phòng.

– Có khả năng soạn thảo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao.

– Kỹ năng tổ chức công việc hiệu quả đáp ứng yêu cầu thời gian

– Có kỹ năng ứng xử, đàm phán tốt.

– Nhiệt tình, năng động, khả năng chịu được áp lực cao.

– Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật.

– Có sức khỏe tốt và nguyện vọng làm việc lâu dài.

  1. Ưu tiên

– Sử dụng được tiếng anh đáp ứng được yêu cầu công tác tài chính kế toán.

– Đã tham dự các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về quản lý hành chính, quản trị kinh doanh, chuyên môn nghiệp vụ về Tài chính kế toán.

  1. Quyền lợi

– Được hưởng mức lương theo thỏa thuận.

– Được hưởng các chế độ, quyền lợi theo luật định (BHXH, BHYT…).

 

TỔNG GIÁM ĐỐC
 
  Phạm Văn Toàn

                                                                                                       

Mẫu số 01:

Ảnh chụp không quá 06 tháng, cỡ 04 x 06 cm, phông nền sáng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
………, ngày….. tháng ….. năm…..

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG

Kính gửi: …………………………………………………………………….

Họ và tên (chữ in): ………………………………………………Giới tính: ……………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………………………

Số chứng minh nhân dân / Hộ chiếu: …………… Ngày cấp: …../…../….. Nơi cấp:…………..

Dân tộc: …………………………………… Tôn giáo: …………………………………………………..

Trình độ chuyên môn: ………………………………………………………………………………………..

Ngoại ngữ: …………………………………. Trình độ: ………………………………………………….

Vi tính: …………………………………. Trình độ: ………………………………………………………..

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………….. Fax: ………………. E-mail: ……………………………………………

  1. Quá trình đào tạo
Stt Trình độ Trường, cơ sở đào tạo Chuyên ngành đào tạo Bằng cấp / chứng chỉ
1        
2        
       
  1. Quá trình làm việc
Stt Đơn vị làm việc Thời gian làm việc
(Từ tháng năm đến tháng năm)
Vị trí việc làm
1      
2      
     

III. Khả năng, sở trường

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Giấy tờ kèm theo
  2. …………………………………
  3. …………………………………..
  4. …………………………………..

Sau khi nghiên cứu nội dung thông báo tuyển lao động, tôi đăng ký dự tuyển vào vị trí : Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh. Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật và thực hiện đúng các quy định về tuyển lao động của Công ty./.

 

  Người đăng ký dự tuyển
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *