Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán CPI

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công tố toàn bộ nội dung Thông báo số 726/TB-VSD ngày 12/3/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán cụ thể như sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0203 3512 868

Liên Hệ Cảng Cái Lân

Gọi ngay