Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông và bạn hàng gần xa Thông báo mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

1. Thông báo mời dự hop:

2.Đăng ký tham dự:

3.Giấy ủy quyền:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0203 3512 868

Liên Hệ Cảng Cái Lân

Gọi ngay