Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân trân trọng công bố toàn văn Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 07/3/2019 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 cụ thể như sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0203 3512 868

Liên Hệ Cảng Cái Lân

Gọi ngay