Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin Công bố toàn văn Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới cho nhiệm kỳ 2018-2023 cụ thể như sau: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0203 3512 868

Liên Hệ Cảng Cái Lân

Gọi ngay