Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 cụ thể như sau:

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2020: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0203 3512 868

Liên Hệ Cảng Cái Lân

Gọi ngay