Kết quả họp Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố kết quả cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 cụ thể như sau:

  1. Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường lần 1:
  2. Nghị quyết Họp Đại hội cổ đông bất thường lần 1:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0203 3512 868

Liên Hệ Cảng Cái Lân

Gọi ngay