Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân công bố toàn văn Công văn số 4305/VSD-ĐK.VN ngày 15/5/2020 về việc Huỷ danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền – CPI của Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) cụ thể như sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0203 3512 868

Liên Hệ Cảng Cái Lân

Gọi ngay