Hồ sơ đăng ký tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2019

Các cổ đông có nhu cầu làm hồ sơ đăng ký/ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường tổ chức ngày 02 tháng 11 năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin vui lòng download tại đây:

1. Giấy mời:

2. Phiếu đăng ký tham dự:

3. Giấy ủy quyền tham dự:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0203 3512 868

Liên Hệ Cảng Cái Lân

Gọi ngay