Công văn giải trình kết quả trên Báo cáo tài chính năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố toàn văn của Công văn giải trình chênh lệch kết quả SXKD trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018, cụ thể như sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0203 3512 868

Liên Hệ Cảng Cái Lân

Gọi ngay