Công bố thông tin giao dịch của cổ đông nội bộ

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công tố tới toàn thể quý cổ đông của Công ty và các bạn hàng, đối tác thông tin về thay đổi số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông nội bộ cụ thể như sau:

1. Bên chuyển nhượng
Họ và tên: Phạm Văn Toàn
Mối quan hệ: Tổng giám đốc, thành viên HĐQT
Số lượng cổ phiếu trước chuyển nhượng: 330.930 cổ phiếu
Ngày chuyển nhượng: Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 08/8/2019
Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng: 300.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu sau khi chuyển nhượng: 30.930 cổ phiếu chiếm 0,085% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của CPI.
2. Bên nhận chuyển nhượng
Họ và tên: Thẩm Nguyễn Thục Anh
Mối quan hệ: Con gái ông Thẩm Hồng Sơn – thành viên HĐQT
Số lượng cổ phiếu trước chuyển nhượng: 0,0 cổ phiếu
Ngày nhận chuyển nhượng: Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 08/8/2019
Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng: 300.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu sau khi chuyển nhượng: 300.000 cổ phiếu chiếm 0,822% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của CPI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *