Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân xin công bố Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 – Kế hoạch SXKD năm 2022:

2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022:

3. Báo cáo của BKS:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0203 3512 868

Liên Hệ Cảng Cái Lân

Gọi ngay