Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân trân trọng toàn văn bản Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 cụ thể như sau:

Công văn giải trình chênh lệch kết quả Sản xuất kinh doanh trên BCTC:

Công văn v/v Bổ sung số liệu thuyết minh thù lao HĐQT và người quản lý khác tại BCTC kiểm toán năm 2020:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0203 3512 868

Liên Hệ Cảng Cái Lân

Gọi ngay