Báo cáo tài chính bán niên 2019 đã được soát xét

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố toàn văn bản Báo cáo tài chính đã được soát xét cho giai đoạn từ 01/01/2019 đến ngày 03/6/2019 cụ thể như sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0203 3512 868

Liên Hệ Cảng Cái Lân

Gọi ngay