Với CPI, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cảng biển được coi là một trong các lãnh vực hoạt động chính và được Công ty chú trọng phát triển.

1- Cụ thể hoá thành quả đầu tiên của CPI hoạt động trong lĩnh vực đầu tư là việc thực hiện thành công quá trình liên doanh, liên kết với Liên doanh SSA – Holdings International Việt Nam ,Inc thành lập ra Công ty TNNH cảng container quốc tế (CICT) để đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác bến 2, 3, 4 cảng Cái Lân đối với các tàu container chuyên dụng.

2- Nhằm nâng cao hiệu quả công tác khai thác của dự án bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân trên, cũng như làm tốt nhiệm vụ được giao. CPI đã trình và xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT công ty về việc thuê và đầu tư khai thác tiếp khu đất 2,5 ha nằm tại khu vực hậu phương bến 2, 3 cảng Cái Lân trong thời gian 50 năm.

Với yêu cầu thực tế đề ra, CPI đã trình HĐQT một mô hình quản lý, khai thác khu đất 2,5 ha nêu trên kết hợp với công tác kinh doanh khai thác các dịch vụ trước và sau cảng liên hợp, bao gồm: đội xe vận tải container chuyên dụng, đội tàu lai dắt, sà lan xử lý nước thải để phục vụ tàu vào ra làm hàng tại các cầu bến 2, 3, 4 và trong khu vực cảng Cái Lân.

Ngày 21/9/2009 được sự hỗ trợ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và chỉ đạo của HĐQT Công ty CPI. Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI) đã mời gọi thành công các nhà đầu tư vào khu đất trên với việc thành lập công ty con là Công ty cổ phần dịch vụ kho vận Cái Lân (CTS) có nguồn vốn điều lệ là 40 tỷ đồng. Đồng thời được sự chỉ đạo của công ty mẹ CPI, CTS hoàn thành phương án xin thuê quản lý đối với đội tàu lai dắt 02 chiếc chuyển Cảng vụ Hàng hải Việt Nam và đầu tư mua 05 phương tiện xe vận chuyển container chuyên dụng phục vụ làm hàng tạm nhập tái xuất.

Ngày 09/3/2010 UBND tỉnh Quảng Ninh đã có Quyết định số 630/QĐ-UBND thu hồi diện tích đất nêu trên và giao UBND thành phố Hạ Long thực hiện công tác GPMB để bàn giao mặt bằng sạch cho CTS là công ty con của CPI triển khai đầu tư dự án.

3- Hiện tại CPI đang triển khai Dự án đầu tư mới, hoàn thiện các thủ tục pháp lý trình UBND tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan chức năng có liên quan từ trung ương tới địa phương phê duyệt Dự án bến 8, 9 mở rộng cảng Cái Lân bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước dưới hình thức kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tổng mức đầu tư dự kiến: 200 triệu USD.

Tổng chiều dài bến 600md.

Công suất thiết kế: 500 ngàn TEUs/năm trên diện tích 28 ha.