image
image
image
Tin tức – Sự kiện

Nghị quyết Hội đồng quản trị - Phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 04 năm 2010
05-11-2010 08:29

Công ty Cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI) xin công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty  về việc bầu lại chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 :

 Tin/bài khác:
image