image
image
image
Tin tức – Sự kiện

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
05-11-2010 08:27

Công ty Cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI) xin công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 phiên họp ngày 22 tháng 4 năm 2010 
Tin/bài khác:
image