image
image
image
Tin tức – Sự kiện

Bản Điều lệ dự thảo sửa đổi theo luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13
15-04-2016 01:41

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố bản dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo Bộ luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 cụ thể như sau:
Tin/bài khác:
image