image
image
image
Tin tức – Sự kiện

Công văn giải trình chênh lệch KQKD trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017
29-03-2018 13:58

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố toàn văn bản Công văn giải trình chênh lệch KQKD trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 cụ thể như sau:
Tin/bài khác:
image