image
image
image
Tin tức – Sự kiện

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017
29-03-2018 13:54

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng công bố tới toàn thể quý cổ đông và các bạn hàng của Công ty toàn văn bản Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 cụ thể như sau:
Tin/bài khác:
image