image
image
image
Tin tức – Sự kiện

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng
23-03-2018 16:48

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố bản Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cụ thể như sau:
Tin/bài khác:
image