image
image
image
Tin tức – Sự kiện

Ngày chốt danh sách quyền đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
08-03-2018 15:05

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông của công ty và các cá nhân, tổ chức có nhu cầu quan tâm bản Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân năm 2018. Chi tiết cụ thể như sau:
Tin/bài khác:
image