image
image
image
Tin tức – Sự kiện

Công văn giải trình kết quả SXKD quí III năm 2016 và 2017
20-10-2017 15:40

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng công bố toàn văn Công văn giải trình kết quả Sản xuất kinh doanh lỗ quí III năm 2016 và kết quả lãi quí III năm 2017 cụ thể như sau:
Tin/bài khác:
image