image
image
image
Tin tức – Sự kiện

Công văn giải trình nguyên nhân về việc cổ phiếu bị đưa vào diện hạn chế giao dịch và biện pháp khắc phục
28-07-2017 17:27

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin thông báo toàn văn Công văn giải trình nguyên nhân và biện pháp khắc phục về việc cổ phiếu bị đưa vào diện hạn chế giao dịch cụ thể như sau
Tin/bài khác:
image