image
image
image
Tin tức – Sự kiện

Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch
20-07-2017 14:33

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng công bố toàn văn Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội số: 540/QĐ-SGDHN ngày 20 tháng 7 năm 2017 cụ thể như sau:
Tin/bài khác:
image