image
image
image
Tin tức – Sự kiện

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 5 năm 2017
18-05-2017 04:25

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân trân trọng công bố tới toàn thể quý cổ đông bản Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 05 năm 2017 cụ thể như sau:
Tin/bài khác:
image