image
image
image
Tin tức – Sự kiện

Kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
16-05-2017 09:42

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin được trân trọng gửi tới toàn thể Quý cổ đông của Công ty toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 chi tiết như sau:
Tin/bài khác:
image