image
image
image
Tin tức – Sự kiện

Thông tin cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
27-04-2017 08:32

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI) trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý cổ đông về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Giấy mời họp.

2. Mẫu đăng ký tham dự đại hội.

3. Mẫu Giấy ủy quyền (đối với cổ đông là cá nhân)
Tin/bài khác:
image