image
image
image
Tin tức – Sự kiện

Thông tin về chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư
16-05-2012 10:01

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin thông báo đến toàn bộ Quý cổ đông của Công ty Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ và Tài liệu cung cấp thông tin về chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư với nội dung cụ thể như sau:

1. Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của CPI:

2. Tài liệu cung cấp thông tin:
Tin/bài khác:
image