image
image
image
Tin tức – Sự kiện

Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ
12-10-2012 09:18

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin thông báo Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty thêm 35% với nội dung cụ thể như sau:

1. Tờ trình của HĐQT trình Đại hội cổ đông thông qua phương án:

2. Phương án:
Tin/bài khác:
image