image
image
image
Tin tức – Sự kiện

Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2012
18-04-2012 16:18

Ngày 27 tháng 03 năm 2012 Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 với các nội dung chính như Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch năm 2012; kế hoạch huy động vốn năm 2012; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2011 và kế hoạch năm 2012; Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ của Công ty thêm 35% và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn danh sách các nhà đầu tư tiếp theo và xử lý các vấn đề phát sinh.... cùng các nội dung khác.

(Quý cổ đông có thể xem chi tiết tại đây)
Tin/bài khác:
image