image
image
image
Tin tức – Sự kiện

Danh sách nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần (Đợt phát hành cổ phần riêng lẻ tăng 35% vốn điều lệ)
26-03-2012 12:11

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố danh sách các nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần trong đợt phát hành cổ phần nhằm tăng 35% vốn điều lệ cụ thể như sau:
Tin/bài khác:
image