image
image
image
Tin tức – Sự kiện

Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
24-03-2012 11:10

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 201
2

Kỳ họp thường niên, ngày 27 tháng 3 năm 2012

Tại: Khách sạn Novotel Hạ Long Bay - Đường Hạ Long, phường Bãi Cháy,

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG

NGƯỜI TRÌNH BÀY

I. Kiểm tra tư cách Đại biểu

 

08h00 - 08h30

1.1

Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông

 

1.2

Đăng ký cổ đông tham dự đại hội, Kiểm tra tư cách đại biểu

 

II. Ban tổ chức Đại hội

 

08h30 – 08h45

 

2.1

Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự đại hội

Mr. Sơn

2.2

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp

 

2.3

Mời Chủ toạ lên điều hành đại hội (3 người: Ô.Thanh, Ô.Từ,  Ô.Dương)

Mr. Sơn

III. Nội dung Đại hội

 

08h45-10h45

3.1

Trình Đại hội thông qua "Quy chế làm việc tại Đại hội"

Mr. Thanh

3.2

Thông qua chương trình Đại Hội

Mr. Thanh

3.3

Chủ toạ Đại hội giới thiệu nhân sự Ban thư ký (Toàn; Sơn),  Ban Kiểm phiếu (Thịnh, Hạnh, Lan Anh) trình Đại hội thông qua.

Mr. Thanh

3.4

Báo cáo Kết quả hoạt động Sản xuất - Kinh doanh năm 2011 và kế hoạch Sản xuất - Kinh doanh năm 2012;

Mr. Dương

3.5

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Mr. Thanh

3.6

Báo cáo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ thêm 35%.

Mr. Từ

3.7

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Mrs. Loan

3.8

Đại hội thảo luận các vấn đề đưa ra trong Đại hội.

 

3.9

Bầu bổ sung uỷ viên Ban kiểm soát.

Mr. Thanh

3.10

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết các nội dung đã đưa ra trong Đại hội

 

10h45 – 11h00

 

Giải lao

 

IV. Kết thúc Đại hội

 

11h00 - 11h30

4.1

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu uỷ viên Ban kiểm soát

Mr. Thịnh

4.2

Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Mr. Sơn

4.3

Bế mạc Đại hội

Mr. Thanh

                                                                                                                              

                                                                    BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI


(Quý cổ đông có thể nhận giấy mời và các giấy tờ liên quan đến cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 tại đây)
Tin/bài khác:
image