image
image
image
Tin tức – Sự kiện

Hoàn thành đăng ký lưu ký chứng khoán
27-01-2015 07:12

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng công bố tới toàn thể các cổ đông cùng các quí khách hàng. Công ty cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân đã thực hiện đăng ký thành công việc đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam với nội dung chi tiết như sau:
Tin/bài khác:
image