image
image
image
Tin tức – Sự kiện

Thông báo chốt danh sách cổ đông để làm sổ lưu ký chứng khoán
02-12-2014 09:44

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố về việc chốt danh sách cổ đông để làm sổ lưu ký chứng khoán cụ thể như sau:
Tin/bài khác:
image