image
image
image
Tin tức – Sự kiện

Công bố thông tin về việc thay đổi người đại diện trên Giấy đăng ký kinh doanh
07-05-2014 11:41

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố thay đổi thông tin người đại diện theo pháp l;uật của Công ty cụ thể như sau:

1. Bản công bố thông tin lên UB CK Nhà nước

2. Thông tin giấy phép đăng ký kinh doanh (thay đổi lần 3)
Tin/bài khác:
image