image
image
image
Tin tức – Sự kiện

Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty
07-05-2014 11:41

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố Quyết định bổ nhiệm nhân sự chủ chốt của Công ty cụ thể như sau:

1. Quyết định miễn nhiệm ông Nguyễn Hồng Dương - Nguyên Tổng giám đốc Công ty

2. Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Văn Toàn lên giữ chức Tổng giám đốc Công ty

3. Quyết định bổ nhiệm ông Trần Nam Trung giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty
Tin/bài khác:
image