Thông tin ứng viên đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát khóa III nhiệm kỳ 2018-2023

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng công bố tới toàn thể quý cổ đông công ty Bản thông tin danh sách trích ngang của các ứng viên đề cử/ ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát khóa III (nhiệm kỳ 2018-2023) cụ thể như sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0203 3512 868

Liên Hệ Cảng Cái Lân

Gọi ngay