Thông tin kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng công bố tới toàn thể quý cổ đông Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vừa được tổ chức ngày 20/4/2019, cụ thể như sau:

  1. Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2019:

  2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0203 3512 868

Liên Hệ Cảng Cái Lân

Gọi ngay