Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông bất thường ngày 30 tháng 6 năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố bản Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 cụ thể như sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0203 3512 868

Liên Hệ Cảng Cái Lân

Gọi ngay