Thông báo công văn chốt danh sách cổ đông của VSD

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố công văn đến số 1672/TB-VSD của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày 10/5/2018 về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán cụ thể như sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0203 3512 868

Liên Hệ Cảng Cái Lân

Gọi ngay