Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Công ty xin trân trọng công bố nội dung một số các bản Báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 cụ thể như sau:

  1. Chương trình Đại hội: 
  2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch năm 2019: 
  3. Báo cáo của HĐQT Công ty:
  4. Báo cáo của Ban kiểm soát:
  5. Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông: 
  6. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0203 3512 868

Liên Hệ Cảng Cái Lân

Gọi ngay