Quy chế quản lý sổ cổ đông

Quy chế quản lý sổ cổ đông quy định cụ thể về việc quản lý chuyển nhượng cổ phần, chi trả cổ tức và thực hiện quyền của cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0203 3512 868

Liên Hệ Cảng Cái Lân

Gọi ngay