image
image
image
Báo cáo khác

Báo cáo Tài chính quí III năm 2016
15-12-2016 05:00

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng công bố Bản báo cáo tài chính giữa niên độ từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 30/9/2016 cụ thể như sau:
Tin/bài khác:
image